ג. הדמות העלומה

השיחה על אודות היפה מתקיימת בין סוקראטס להיפיאס בלבד , אך סוקראטס מצרף לדיון דמות שלישית , עלומה ( בדויה , כפי הנראה ) שאיננה נוכחת במקום . סוקראטס הוא שמדבר בשמו של אותו אדם , מתדיין עמו באוזני היפיאס , מבקש ( כביכול ) להפיס את דעתו כשתשובותיו של היפיאס אינן מניחות את דעתו , ולהוביל את הדיון באמצעות ביקורתו ודרישותיו החמורות של אותו אדם . סוקראטס מתחמק מהפצרותיו של היפיאס לומר לו מיהו אותו האיש . אמנם בהמשך הדיאלוג עונה סוקראטס על שאלתו של היפיאס כי האיש הוא בנו של סופרוביסקוס ( שם , , ([ 298 ] 196 אולם יש המפקפקים באמינות התשובה ובשייכותה המקורית לדיאלוג . לדלם טוען כי קטע זה , המזהה את האלמוני כבנו של סופרוניסקוס , איננו שייך לדיאלוג המקורי הן על פי סגנונו והן על פי תוכנו . ( Ludlam 1991 , 59-62 ) עדות בנגד אמינותו של קטע זה אפשר למצוא בדבריו של סוקראטס להיפיאס עוד קודם להופעת קטע הזיהוי : 'אפילו אומר לך את שמו , לא תכירנר ( שם , . ([ 294 ] 184 אמירה זו נוגדת את רוח הדברים בקטע הזיהוי . כאשר מציין סוקראטס את זהותו של אותו אדם , אין היפיאס שואל מיהו אותו סופרוניסקוס ומה מעשיו , כאילו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה