ב. שיחת המבוא

שיחת המבוא של הדיאלוג איננה פתיחה ספרותית בלבד . מתוך שיחה זו אנו למדים לא רק על נסיבות המפגש בין היפיאס לסוקראטס כי אם גם על המניע של סוקראטס להציג להיפיאס את השאלה בדבר מהות היופי . מתוך שיחה זו ניתן להבין כי סוקראטס יודע מראש שהיפיאס לא יוכל לתת תשובה מספקת על שאלתו בדבר מהות היופי . הדיאלוג כולו מצטייר כמקרה מובהק של מאבקו של סוקראטס בסופיסטים ובמשלח ידם — הרטוריקה . הנימה האירונית של סוקראטס כלפי היפיאס בדברי הפתיחה מחזקת הבנה זו . שיחת המבוא מתמקדת בהיפיאס ובהצלחתו הגדולה כמורה לרטוריקה . פתיחה מעין זו מצויה גם בדיאלוגים איאון וגורגיאס : בן שיחו של סוקראטס מציג את כישוריו ומשלח ידו במלוא תפארתם , ואילו האירוניה הסוקראטית מבקשת לקעקע את החזות הבוטחת ובעיקר את ערכה של היכולת הרטורית . כך גם בדיאלוג שלפנינו . היפיאס מתפאר בהצלחותיו , ומציין את רווחיו הכספיים כעדות מובהקת להצלחתו ולערכה של עבודתו : 'שאילו ידעת כמה כסף הרווחתי אני , היית נדהם ' ! ( שם , . ([ 283 ] 172 סוקראטס איננו נדהם באמת . הוא מביע התפעלות אירונית ואינו מוותר על הזדמנות פז זו להכביר שבחים מוגזמים על היפיאס ועל הרא...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה