פרק שני קשה הוא היפה קריאה בהיפיאס רבה

1 הדיאלוג היפיאס רבה מוקדש כולו לבירור טבעו של היפה . זהו הדיון המקיף הראשון בנושא זה בפילוסופיה המערבית . למרבה הפליאה נשאר דיון זה יחיד במינו עד המאה השמונה עשרה , למעט חיבורו של פלוטינוס 'על , 'היפה באנאדות . ( Enmades ) ייחודו של הדיאלוג , היקפו והשאלות שהוא מעלה ישמשו כנקודת מוצא לדיון בפרקים הבאים .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה