2. ויטגנשטיין על 'יופי'

בשיחותיו על אסתטיקה טוען ויטגנשטיין כי 'יפה' היא 'מילה מוזרה לדבר עליה , מפני שמשתמשים בה רק לעתים רחוקות' ( ויטגנשטיין . ( 14 , 1984 בהמשך דבריו טוען ויטגנשטיין נגד נחיצותו של המתח : 'יופי' ראוי לציין שבחיים ממש , כאשר חורצים משפטים אסתטיים , הרי שמות תואר אסתטיים כגון : , 'יפה' 'נאה' וכר' כמעט שאינם ממלאים כל תפקיד . האם משתמשים בשמות תואר אסתטיים בביקורת מוסיקאלית ? [ ... ] המילים שבהן אתם משתמשים יותר קרובות ל'נכוך ול'מדוייק' ( כפי שאלה מופיעות בדיבור רגיל ) מאשר ל'יפה' או . 'נחמד'ל ( ויטגנשטיין שם , ( 16 דברים אלה מעוררים לפחות שלוש שאלות : . 1 האומנם נכון כי ממעטים להשתמש . 2 ? 'יפה'ב האומנם נכון כי ל'שמות תואר אסתטיים' אין תפקיד בביקורת מוזיקה או בשפה היומיומית ? . 3 מה משמעות הוויתור על המונח , 'יפה' והאם המונחים הבאים במקומו , כגון ' נכון' , 'מדויק'ו בהקשרים שמציין ויטגנשטיין , אינם מתייחסים לאותו תוכן מחשבתי שעליו מורה המונח ? 'יפה' ויטגנשטיין אינו עונה על שאלות אלה . על שתי הראשונות איננו מתעכב מפני שאלה דורשות מחקר אמפירי . יש לשער שלוויטגנשטיין לא היה עניין במחקרים מעין א...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה