ד. יופי — המושג והמונח

האומנם הוגלה מושג היופי במאה העשרים ? האם אפשר 'להסתדר' בלי יופי , כפי שמציע פסמור ? כדי לעבות על כך יש להבחין תחילה בין המושג ובין המונח ( המילה . ( המונח 'יופי' אמנם נעלם מרוב ספרי האסתטיקה בעיקר במחצית השנייה של המאה העשרים . הדיון ביופי מוגבל בעיקרו לדיון פרשני בטקסטים שנכתבו לפני המאה העשרים . עובדה זו קל לאשר באמצעות הטכנולוגיה העומדת לרשותנו : סריקה , חיפוש ממוחשב והשוואה לתדירותם של מונחים מרכזיים אחרים בתחום האסתטיקה . שאלה אחרת שאי אפשר להשיב עליה באמצעות חיפוש מעין זה , היא : האם שכיחותו הדלה של המונח 'יופי' מעידה 3 על יתירותו של מושג היופי בתאוריות אסתטיות בנות זמננו ' ?  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה