2. אסתטיקה מיותרת

ב 1923 כתבו אוגדן ( Charles K . Ogden , 1889-1957 ) וריצ'רדס ( Richards , 1893-1979 I . A . ) בספרם : The Meaningof Meaning אנשים אינטליגנטים רבים ויתרו על ספקולציות אסתטיות ואינם מגלים עניין בדיונים בטבעה של האמנות מפני שהם חשים שקיימת סבירות נמוכה מאוד לבוא 20 לכלל מסקנה מוחלטת בתחום זה . ( Ogden & Richards 1989 [ 1923 ] , 139 ) למרבה הפליאה , מהדהדת בדברים אלה אמונתו הנלהבת של דקארט באפשרותם של ודאות ברורה ומובחנת וסילוק שיטתי של כל מה שאיננו ודאי ומוחלט או איננו עשוי להוביל אל הוודאות המוחלטת . העובדה שההיסטוריה של הפילוסופיה איננה מציגה אוסף וראויות ואיננה מתקדמת בשיטתיות ובבטחה מהנחות שנויות במחלוקת למסקנות מוחלטות ומוסכמות על הכול בכל תחום ועניין , מן הסתם לא הרשימה את אוגדן וריצ'רדס . הם , כמו רבים אחרים במחצית הראשונה של המאה העשרים , האמינו כי ניתן לבוא לכלל מסקנות מוחלטות , בדוקות וודאיות בכל תחום אחר בפילוסופיה מלבד תחום האסתטיקה . אכן , אם מטרת הדיון הפילוסופי היא להגיע לידי מסקנות מוחלטות , אזי אין ספק שנכון עושים אותם אנשים אינטליגנטים בהפנותם עורף לדיונים בדבר טבעה של ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה