1. יופי במשנתו של דקארט (Rene Descartes, 1596-1650)

במכתב לידידו מרסן ( Marin Mersenne , 1588-1648 ) כותב דקארט את הדברים האלה : אתה שואל אם אפשר לגלות את מהות היופי . [ ... ] באופן כללי , 'יפה' ו'נעים' אינם אלא מציינים יחס בין השיפוט שלנו ובין האובייקט . ומכיוון שהשיפוטים של האדם 9 רבים ונבדלים זה מזה , אין ליופי ולנעימות אמת מידה מוחלטת . Descartes 1996 , ) ( 1 , 132-133 [ 18 . 3 . 1630 ] בהמשך מפנה דקארט את מרסן לדברים שכתב על מוזיקה , ( Musicae' , in Descartes 1996 , AT x 9 'Compendium ) ובהם הוא טוען כי יופי מבטא את דרגת הקושי של התפיסה . היפה הוא מה שאינו קל מדי לתפיסת החושים אך גם אינו קשה מדי . אולם , אומר דקארט , הדרגה האופטימלית שונה עבור אנשים שונים , והדרך היחידה לקבוע את דרגת היופי הקרובה לאופטימליות היא הדרך , 'דמוקרטית'ה כלומר הסטטיסטית . פירוש הדבר שבניגוד לידיעה מדעית או פילוסופית , שתוקפה אינו נקבע על ידי דעת קהל אלא על ידי עקרונות תבונה , היפה נקבע על פי מה שמוצא חן בעיני רוב האנשים , על פי מה שנתפס בדרגת הקושי האופטימלית על ידי הרוב . קביעה זו היא אפוסטריורית ( מתוך ההתנסות ) ו משתמע ממנה כי לא ניתן לקבוע אותה מתוך ח...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה