2. סומרסט מוהם (Somerset Maugham, 1874-1965)

מוהם , הסופר האנגלי בן זמנו של מאן , כותב בספרו Cakes and Ale דברים הקרובים ברוחם לאלה של מאן : אינני יודע אם אחרים דומים לי בכך , אך אני מודע לכך שאינני יכול להתבונן ביופי זמן ממושך [ ... ] יופי הוא אקסטזה , הוא פשוט כמו רעב . באמת אין מה לומר עליו . הוא כמו ריחו של הוורד : אתה יכול להריחו וזה הכול . [ ... ] יופי הוא שלמות , ושלמות ( כך הוא טבע האדם ) מושכת את תשומת לבנו אך לזמן קצר . [ ... ] יופי הוא סמטה ללא מוצא . הוא פסגתו של הר אשר לאחר שנכבשה שוב אינה מובילה למקום כלשהו . [ ... ] יותר מדי נכתב על אודות היופי . לכן אני מוסיף וכותב עוד 6 ההנחה כי אמנות עניינה יצירת יופי נדחתה בתוקף על ידי רבים במחצית השנייה של המאה העשרים . בפרק השביעי נשוב לבחון את הקשר שבין יופי לאמנות . דבר מה . יופי הוא מה שמספק את האינסטינקט האסתטי . אך מי רוצה להיות מסופק ? [ ... ] הבה נכיר בכך : יופי הוא די משעמם . ( Maugham 1930 , § ^) יש בדברים אלה הד לרעיונות המצויים במשנתו של קאנט בדבר היעדר האינטרס שיש ביופי . יש בדברים אלה גם ביטוי לרעיון שיופי הוא מיצוי טבעו של האובייקט , ולפיכך הוא שלמות ( שלא כעמדת...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה