1. תומס מאן (Thomas Mann, 1875-1955)

מאן , כפי שמסתבר מכתביו , מייחס ליופי , ובעיקר ליופיו החזותי של האדם , כוח רב . בספרו יוסף ואחיו , { Joseph und Seiner Bnider 1933 ) כותב מאן על יופיו של יוסף . aesthetic theory . For , like other once influential ideas , it has simply faded away . We have [ ... ] to recognize that 'beauty' has receded or even disappeared from contemporary 4 לאזכור יופיו של יוסף תפקיד חשוב בהבנת המוצאות אותו : אהבת אביו , קנאת אחיו , תאוות אשת פוטיפר אשר הובילה למאסרו ולתפקיד המרכזי אשר מילא לאחר מכן במצרים בימי הרעב . כשהוא עוסק בסוגיית יופיו של יוסף תוהה מאן על מושג היופי ומפקפק בנחיצותה של המחשבה הרפלקטיבית על היופי . 'נודה בגילוי , 'לב כותב מאן , 'לא ברצון אנו משיחים על היופי . כלום לא יעלה השעמום מן המילה ומן המושג כאחד ? כלום אין היופי רעיון חיווריין ברוממותו ' ? ( מאן 1988 א , . ( 259 מאן , צריך לומר , אינו טוען כאן שהיופי עצמו מעורר שעמום . הוא מבחין היטב בין העניין העצום שמעוררים אנשים יפים כיוסף ובין העיון המופשט במושג היופי . הוא אינו מטיל ספק בכך שיופיים של אנשים מושך , מרגש ומעורר סקרנות ,...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה