א. מושג היופי בראי הספרות

נפתח בראיות מהספרות . הכתיבה הספרותית אמנם שונה באופיה מן הכתיבה הפילוסופית , ואין אנו מצפים מן הסופר להציג תאוריות מגובשות ומנומקות כפי שאנו מצפים מן הפילוסוף . עם זאת , הספרות מבטאת את רוח זמנה ומלמדת כי האפנה הפילוסופית איננה מנותקת מהלך הרוח של תקופתה .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה