הקדמה

( Bosanquet 1957 , ix ) life . interest in understanding the place and value of beauty in the system of human The present work is primarily addressed to those who find a philosophical חוויית היופי , עצמתה ומורכבותה זכו לתשומת לבם של הוגים בתרבות המערבית מאז אפלטון ואריסטו , אולם הגות המאה העשרים הזניחה ברובה את הדיון ביופי , ביטלה את חשיבותו והתעלמה מכוח השפעתו בחיי היומיום . מטרתו של ספר זה היא כפולה : . 1 להציע תשובה מקיפה לשאלה , מהו יופי ובמה כוחו . . 2 להשיב את היופי מגלותו הפילוסופית ולחדש את מעמדו כאחד ממושגי המפתח בהבנת הניסיון האנושי . המטרה הראשונה מוצבת במרחב הדיון הפנומנלי ( הדיון בחקר התופעות עצמן . ( יופי נדון כאן כתופעה , שאפשרות הבנתה כרוכה הן בדיון המושגי המופשט והן בתשומת הלב לנתוני הניסיון ומאפייניהם המובהקים . סוגיות מטאפיזיות ואונטולוגיות מועלות בהקשר זה רק בקוויהן הכלליים ועל פי תרומתן להבנת התופעה . השגת המטרה השנייה מותנית בהצלחתה של הראשונה . ההכרה שיופי איננו מושג זניח ומתעתע כי אם מושג מורכב המקיים יחסי גומלין הדוקים עם יסודות חיוניים של החוויה האנושית , עשוי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה