רשימת מקורות

מקירות ראשוניים ארכיונים ואוספים : אוסף הכרזות אוסף הכרזות במחלקת כתבי היד של הספרייה הלאומית אעת"א הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב יפו ארכיון בית ביאליק ארכיון מכון ז'בוטינסקי ארכיון שפילברג ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג אצ"מ הארכיון הציוני המרכזי מכון לבון ארכיון המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון סינמטק ירושלים ארכיון הסרטים של סינמטק ירושלים עיתונים , עלונים , ביטאונים ותקופונים : בניין וחרושת דאר היוס דבר האישה הארץ הבניין במזרח הקרוב הד הגן הד הספר הד העם הדים ההד הישוב המחר העולה : ביטאונה של התאחדות עולי פולין בא "י הפועל הצעיר הצופה השומר הצעיר חזית העם ידיעות עיריית תל אביב ידיעות תל אביב  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה