גדוד מכבי אש מתנדבים

תל אביב הייתה העיר הראשונה בארץ ישראל שייסדה באמצע שנות העשרים גדוד מכבי אש מתנדבים . סוחרי העיר תרמו לארגון את הציוד הראשוני : שתי משאבות יד גדולות , שתי משאבות יד קטנות , 200 מטר צינורות , 50 דליים , גרזנים ואתים . כפי שקרה בערים מערביות אחרות , גם בתל אביב מיהר ארגון המתנדבים לבקש סיוע מהרשות המוניציפלית : לספק לו תקציב שנתי , להרשות לו להשתמש ברכב המתיז מים ( המשמש את העירייה לניקוי הרחובות ) ולסדר ברחבי העיר ברזים לכיבוי שרפות . עם מקימי הארגון ומפקדיו נמנו דיזנגוף , מפקד המשטרה העירונית והמפקח הסניטרי . העירייה הגבירה בהדרגה את מעורבותה ותמיכתה במכבי האש המתנדבים אחרי ש"קללת השרפות התחילה להתפשט בעירנו באופן מבהיל ומחריד" מאז תרפ"ט ( 1929 ) ואילך . מספר השרפות הוסיף לעלות בהתמדה במהלך שנות השלושים והגיע לשיא של 219 שרפות ב , 1936 שנת פרוץ המרד הערבי . ידיהם של מכבי האש המתנדבים היו מלאות עבודה . נוסף על כיבוי שרפות בתל אביב — שבה נשרפו בתי מסחר , מסעדות ובתי קפה , שווקים , בנייני ציבור , בתי דירות , תעשיות ומחסנים , מכוניות וצריפים — טיפלו גם בשרפות שפרצו ביפו וביישובי הסביבה . ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה