גדוד מגני השפה העברית בתל אביב, שנות העשרים. ‭(?1‬