ארגונים אזרחיים ושמות הרחובות

כזכור , עיריית תל אביב ייחסה חשיבות רבה לשמות שהעניקה לרחובות העיר . השמות שבחרה הדגישו את עבריותה של תל אביב , הנציחו אישים וגורמים מההיסטוריה העברית לדורותיה וביטאו את עיקרי האידאולוגיה הלאומית . עד ראשית שנות הארבעים , בעת שוועדת השמות העירונית ניסחה תקנון מפורט ומחייב , השתדלה העירייה להיענות לבקשות שהפנו אליה גורמים שונים מתל אביב , מהארץ ואף מחוץ לארץ . המקורות ההיסטוריים מלמדים שארגוני החברה האזרחית בתל אביב לקחו חלק פעיל בניסיון להשפיע על השמות שיינתנו לרחובות . לנדסמנשפטים פעלו במרץ למען הנצחת יקיריהם . התאחדות עולי ה 1 מל שבה וביקשה להנציח את ד"ר צבי בן יעקב ברוק ז"ל , "שהקדיש את כל חייו לתחיית עמנו ובניין ארצנו , מת ערירי ולא השאיר אחריו שם . "ושורש עולי העיר ולויצלבק ויוצאי פולין אחרים ביקשו לקרוא רחוב על שם רבה של ולוצלבק שהלך לעולמו , המנהיג הציוני יהודה לייב קובלסקי . בשנת , 1933 בתקופת גאות של בנייה מואצת , ביקשו עולי גליציה ממועצת העיר להביא בחשבון את מנהיגי גליציה בחלקה שמות לרחובות החדשים של תל אביב . הם הציעו לדוגמה את אדולף שטנד , ד"ר גרשון ציפר , שלמה שילר וד"ר לי...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה