פרסומת של ‭106 .1938 ,"ישמן'‬ בין הזוכים אפשר לזהות על פי מלבושיהם בורגנים, פועל, צברים ותימני.