תצלום קבוצתי של "אגודת העובדים בבתי אוכל ומלון'' בתל אביב, שנעשה לכבוד אחד במאי ‭103 .1932‬