פרסומת של ''‭,"יצהר‬ מתוך תוכנייה של שוק תוצרת הארץ, דצמבר ‭28 .1935‬ הילד התימני ניכר בצבע עורו, בפאותיו, בבגדיו, ברגליו היחפות. כמו מעסיקו שאיננו מוכר את תוצרת ‭,"יצהר"‬ גם הנער השליח משויך לצד השוגה והנושא בתוצאות. ארבע הנשים היוצאות מהחנות בתרעומת, אחת בחברת ילד ואחרת בחברת כלב שעשועים, כולן מסולסלות שער על פי האופנה האחרונה. הגבר הנסער חובש מגבעת ועונב פפיון, מסממניו של האדון הבורגני המהודר.