קיבוץ גלויות

ארבעה מהטיפוסים שתיאר קותי ברשימה "ממאוויי איש ואישה" מוגדרים על פי שייכותם הלאומית והאתנית : התימני , בן עדות המזרח , האנגלי והערבי , וקותי קושר את מוצאם אל תפקיד או אל מקצוע מסוים . אין הוא מציין כלל את מוצאם של שאר הטיפוסים המתוארים ברשימתו , ונראה שעל הקורא להסיק שאלה הם יהודים אשכנזים , שהיו רוב האוכלוסייה התל אביבית ( כ 85 אחוזים מכלל תושבי העיר ב 1925 וכ 78 אחוזים בשנת . ( 1938 המיתוס הלאומי נוטה להעדיף הומוגניות תרבותית , בעיקר בתקופה שבה העילית מנסה לעצב תודעה וזהות לאומיות , אך הגירה ממקומות שונים יוצרת בהכרח מגוון ואפילו פיצול תרבותי . זהות אתנית של מהגרים מבוססת הן על קרבה לארץ מולדתם ולמורשתה התרבותית והן על הבדלים בין קבוצות אתניות שונות בארץ החדשה . בתהליך הקליטה קבוצת מהגרים יכולה לוותר כליל על מורשת תרבותה המקורית או להיצמד לתרבות המקורית תוך כדי דחייה מוחלטת של התרבות הכללית בארץ החדשה . היא גם עלולה להידחק לשוליים עקב התנתקות מתרבות המקור מבלי להסתגל לתרבות החדשה , או לאמץ את התרבות החדשה ובאותו זמן לשמור על תרבות המקור , תוך כדי שילוב כלשהו בין השתיים . במקרה האר...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה