163 איורו של שלין למדור ''אורות הכרך'' בשבועון 9 בערב, ‭.1937‬ חיי היום־יום והבילוי של תל אביב בסוף שנות השלושים מגולמים באוטובוס, בבניין ''אופרה מוגרבי' 1 ובפנים מסעדה. את כל אלה מכוון שוטר עברי, סמל ריבונותה של תל אביב.