פרסומת של "לובר" מתוך עתץ מיוחד, כ"ו בשבט תרצ"ז, עמוד ג.