מסרים גלויים ונסתרים בפרסומות

תחום נוסף שבו השתקפו ערכי האתוס ההדוניסטי בתל אביב המנדטורית היה הפרסום . הפרסום התקיים בשולי המוסדות התרבותיים במערב גם בשלבים המוקדמים של חברת השוק , אך עם התרחבות העיתונות בסוף המאה התשע עשרה ועם התפשטותה של תרבות הצריכה המודרנית , הוא הפך לצורה של ייצור תרבותי בפני עצמו , והחלו נפתחות סוכנויות וחברות פרסום מקצועיות . בצד תפקידו כמפיץ של מוצרים המוניים , הוליד הפרסום המודרני רצונות והרגלים חדשים . הפרסום צייר תמונה של "החיים הטובים" שהצרכן יוכל לרכוש לעצמו באמצעות מוצרים ושירותים , שאותם יפגין לעיני זולתו המקנא . מוצרים שונים הוצגו כדרך להגיע אל ההצלחה , ומנגד נעשה שימוש בטכניקות של . "הפחדה" בעולם שבו האדם נשפט ללא הרף על ידי זולתו , הוא עלול למצוא את עצמו מנודה ומבודד אם יחמיץ חלילה רכישות חשובות . כתחליף למודעות המעמדית שסיפקה העבודה , הציע הפרסום המודרני לרכוש מודעות עצמית וביטוי עצמי דווקא באמצעות צריכה . כך ביסס לו הפרסום תפקיד מרכזי בתהליך יצירת תרבות הצריכה המודרנית , שכן עודד "שיפור" מתמיד של הפרט על ידי רכישת מוצרים ושירותים . הוא שיקף את תרבות הצריכה ואת ערכיה ובו בזמן הא...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה