יחשוק התל אביבי" בפינת רחובות הכרמל ואלנבי, ‭JO .1925-1923‬