פרק שלישי תרבות הצריכה העירונית

בכל חברה אנושית קיימת "תרבות צריכה" כלשהי של סחורות ושירותים . אולם "תרבות הצריכה" בה"א הידיעה ( המכונה לעתים "חברת ( "הצריכה היא תופעה המיוחסת למערב המודרני . בתרבות הצריכה חלק ניכר מהאוכלוסייה צורך הרבה יותר מן הנדרש למען קיום והישרדות ראשוניים ; בני אדם משיגים מוצרים ושירותים בעיקר באמצעות חליפין ורק מעט באמצעות ייצור עצמי ; הצריכה נחשבת לפעילות מקובלת ויאה ; בני אדם נוטים לשפוט את זולתם , ואף את עצמם , במושגים של סגנונות חייהם כצרכנים . מוצרי מותרות שהיו במאות קודמות נחלתה הבלעדית של עילית קטנה , שוכפלו במאות התשע עשרה והעשרים , ולו במראם החיצוני בלבד , ולראשונה היו בהישג ידם של בני אדם רבים מתמיד . התיעוש הגובר הגדיל את מספר המוצרים ומגוונם , ועמו צצו תשתיות גדולות של שיווק והפצה . גם העלייה בשכר העובדים והופעת שיטות חדשות של מכירה בהקפה או בתשלומים 2 הקלו את התגבשותה וזמינותה של הצרכנות המודרנית . אולם לא די בתשתית כלכלית מתאימה . כדי לצמוח ולשגשג נזקקה תרבות הצריכה החדשה גם ל"אקלים מוסרי" שיתמוך בה . האתוס הפרוטסטנטי של ישועה באמצעות איפוק והינזרות הומר בסוף המאה התשע עשרה באתוס...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה