מיצג המפרסם פירמות מקומיות שונות כחלק מתהלוכת פורים, 1926