האומנם היה "קרנבל פורים" קרנבל?

פורים , חג מסורתי שהוענקו לו צורה ותוכן חדשים , הפך לחגה השנתי המרכזי של תל אביב . רבות סופר ונכתב על חגיגות הפורים שהיו לאירוע הציבורי המזוהה ביותר עם העיר ועם רוחה . לפני שקיבלו את השם " עדלידע" וגם לאחר מכן , הגדירו מקורות משנות העשרים והשלושים את חגיגות פורים . "קרנבל" בעשורים שחלפו מאז התקופה המנדטורית כתבו בלשנים , אנתרופולוגים והיסטוריונים מחקרים מאלפים על הקרנבל . הם אפיינו את הקרנבלים שהתקיימו באירופה הימיביניימית ובאמריקה הלטינית בחגיגות המשמשות אמצעי לפריקת עול , בייחוד בחברות בעלות מבנה היררכי נוקשה ומדכא , מעין שסתום ביטחון ומוצא מוגבל וקבוע לתוקפנות וליצרים המודחקים ומדוכאים בשאר ימות השנה . הקרנבל חוגג "עולם , "הפוך ובאופן סמלי הופך על פיה את ההיררכיה החברתית והפוליטית : המלך מוצג כשוטה ואילו השוטה מוכתר למלך הקרנבל . בקרנבל אין כל הפרדה או גבולות ברורים בין עמוד השדרה המתוכנן של הקרנבל — בדרך כלל תהלוכה כלשהי — לבין הקהל . אין "שחקנים" מול , "צופים" אלא חגיגה אחת הסוחפת את כל הנוכחים ויוצרת ציבור משתולל אחד . אל חגיגות פורים המסורתיות , שמלכתחילה הושפעו מהילולות אביב פג...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה