קבלת פנים לרוטשילד, ‭.1925‬ בחזית משמאל עומד הצלם יעקב בן־דב 18 לצד מצלמת הראינוע.