פרק שני תהלוכות, תערוכות, שבתות וחגים

טקסים מעצבים , מייצגים ומאששים פרשנות מסוימת על המציאות החברתית באופן המעניק לה יתר תוקף . אירועים ציבוריים מאורגנים באופן שיטתי יותר מחיי היום יום האקראיים . הם כוללים יסודות טקסיים ברורים שבאמצעותם הקבוצה מייצגת — ותהא קבוצה זו לאום , קהילה מקומית , מעמד או עדה 1 — את קיומה ואת ערכיה . טקסים מעבירים מידע חברתי ומלטשים רגשות קיבוציים . לשם כך עליהם לחרוג מהחולין היום יומי ולהיחוות באופן שונה , להיות מעוצבים בצורות בהירות ונשנות ולהעלות קודים תרבותיים מסוימים 2 קרוב לפני השטח . סקירת אחדים מתוך מגוון אירועים ציבוריים שהתרחשו בתל אביב בשנות העשרים והשלושים וניתוחם יכולים לסייע להבנת ערכים שרווחו בעיר . אירועים אלה משקפים את פרשנויות המציאות החברתית , את הדברים שהקהילה התל אביבית ביקשה לספר על עצמה באופן סמלי , ואף דברים שסיפרה על עצמה בין השיטין , אולי מבלי שהתכוונה לכך . האירועים הציבוריים בתל אביב היו בעלי מחזוריות שונה . קבלות פנים חגיגיות או לוויות רבות משתתפים של אישים ידועים היו אירועים שמועד התרחשותם לא נודע זמן רב מראש וקצבם לא היה קבוע . אולם אירועים כגון המכבייה , יריד המזרח ו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה