יופייה אינו ידוע

בני אדם אינם רק מכירים את הסביבה שבה הם חיים , אלא אף חווים אותה באופן חושי , מיידי וישיר . דיווחים על ערים כוללים בין השאר התרשמויות סובייקטיביות , לעתים לא מודעות , על צורתה של העיר , אופייה והאווירה המיוחדת השוררת בה . התרשמויות אלה אינן תלויות רק בחוויה הפרטית הבלתי אמצעית אלא גם בתדמיתה של העיר ובדעות הקדומות על , "אופייה" שהרי המבקר בפריז "יודע" שהוא נמצא בעיר רומנטית , כשם שהמבקר כריו דה ז'נרו "יודע" שהוא נמצא בעיר חושנית . ידיעה זו משפיעה בהכרח על התרשמותו . עם זאת , כאשר המבקר חש שקיים פער בוטה בין תדמית העיר למציאותה , הוא יטרח לציין את הפתעתו או את אכזבתו . נראה כי אף שידיעות מוקדמות מזינות את אופן ההתרשמות מאווירתה של עיר , אין הן מכתיבות אותה או שולטות בה . מאחר שהתרשמויות הן סובייקטיביות מטבען , נמצא מגוון רחב של תיאורים החושפים טעמים , עמדות ופרשנויות שונות על העיר . עם זאת , ישנן התרשמויות החוזרות ונשנות פעמים רבות . למשל , בתיאורי תל אביב בשנות העשרים והשלושים בולטת חוויית העיר כדינמית . הבנייה המתמדת בתל אביב לא רק שהשפיעה על גודל העיר וצפיפותה , אלא הפכה לכשעצמה לחלק...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה