בעלי חיים ושאר תל אביבים

בשנות העשרים והשלושים חיו בתל אביב בעלי חיים שונים , וחלקם העניקו לה צביון של עיר מזרחית או של עיירה אירופית או של עיר אירופית גדולה בעידן הטרום מודרני — כלומר יישוב המשלב יסודות עירוניים וכפריים . בשנת 1932 למשל נספרו בשטח העיר 292 פרות , 30 עגלות , 16 עגלים , 13 חמורים , 11 גמלים , 78 פרדות ו 145 סוסים . אורחות גמלים נשאו זיפזיף וחומרי בניין אחרים מחוף הים אל אתרי הבניין , ורועים ערבים עברו ברחובות עם עדרי כבשים ועזים . ב 1938 נערך מצוד ארוך אחר תן ששוטט באזור בית הקברות הישן ובחצרות הבתים הסמוכים . שוורים הובלו לאורך הרחובות אל בתי המטבחיים , והיו מקרים שבהם התפרצו ואף נגחו אנשים . אורוות , לולים , רפתות וצריפי גמלים ניצבו בתוך תוכן של שכונות מגורים . דיירי נחלת בנימין קבלו על שרחובם "נעשה לחאן רשמי שכל הסוסים והחמורים עם עגלותיהם עומדים ומהבוקר עד הערב , מלכלכים ומרעילים את הכביש , המדרכות והאוויר . נושמים אנו אוויר מלא סרחון ביום ובלילה , וזבובים נושאי כל מיני מחלות ומגפות ממלאים את . "בתינו דיירי רחוב מזרחי סיפרו לראש העיר שד"ר כספי סידר ברחובם "בית חולים לבהמות מנוגעות , ואורו...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה