פרק ראשון קווים בדיוקן העירוני

הטבע העניק לתל אביב את חוף הים ואת החולות , את האור העז ואת שמי התכלת , את גשמי החורף ואת החום הלח בקיץ . התרבות האנושית העניקה לה את סביבתה הבנויה . בצורתה ובאווירה השורה עליה , העיר מייצגת תפיסות חברתיות , פוליטיות ותרבותיות של מי שבנו אותה וחיו בתוכה . אין זה מסלול חד צדדי : כשם שהתרבות משתקפת בצורת העיר , כך גם צורתה של העיר משפיעה על התרבות המתגבשת בה . כמו התרבות , כך גם הנוף הבנוי נתון לשינויים מתמידים . העיר אינה נוצרת על ידי אדם יחיד ברגע יחיד , אלא נבנית נדבך על נדבך בעקבות החלטות ופעילויות של בני אדם רבים בתקופות שונות . בדרך כלל דנים בצורת העיר מנקודת מבטן של האליטות המקצועיות — אדריכלים , מתכננים ומהנדסים — אולם מעצבים אלה מכתיבים רק חלק מצורתה . תושביה של העיר מחוללים שינויים בעלי השפעה לא פחותה באמצעות אורחות חייהם ופעילותם היום יומית . החלל העירוני כולל לא רק יסודות קבועים המשתנים לאטם כגון בניינים וכבישים , אלא גם יסודות בעלי מאפיינים קבועים למחצה כגון תחבורה , צמחים , שלטים וכתובות , ואפילו גורמים לא קבועים : בני אדם העוברים ברחוב ואורחות התנהגותם , בעלי חיים , צלילים...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה