אור וים הקיפוה תרבות תל אביבית בתקופת המנדט

ענת הלמן ד"ר ענת ד ! למן מלמדת כמכון ליהדות זמננו , כחוג להיסטוריה של עם ישראל ובתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית . אור וים הקיפוה ענת הלמן אור וים הקיפוה תרבות תל אביבית בתקופת המנדט הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה