מקורות

לומברד , א ,. פרסר , ב ,. דרוך , ק . "מעורבות אמהות לילדים טעוני טיפוח בחינוך , "ילדיהן 'עיונים בחינוך / 67 ; 23 , 1979 . 78 סמילנסקי , ש ,. שפטיה , ל ,. ופרנקל ח . 'התפתחות שכלית של תינוקות בשתי קבוצות מוצא , דו"ח מחקר מס' , 195 פרסום מס' , ' 556 ירושלים : מכון סאלד , פברואר , . 1976 פייטלסון , ד ,. "חינוך הילדים בגיל הרך אצל העדה , "הכורדית , 5 , 1945 , 'מגמות' 95 . 109 קולס , מ ,. "דפוסי תרבות ודרכי הסתגלות של עולים מהרי , "האטלס 'מגמות / 1967 . attachment . Baltimore , Md .: The Johns Hopkins University Press , Ainsworth , M . DS . Infancy in Uganda : Infant care and growth of . 376-345 , 7 , 1956 Berkeley Growth Study . Monographs of the Society for Research haviors with the development of mental abilities : data from Bayley , N ., Schaefer , E . S . Correlations of maternal and child be- ment of infant difficultness . Child Development , 1979 , 50 , 794-803 . Bates , J . E ., Bennett Freeland , C . A ., & Lounsbury , M . L . Measure- . in Child Development , 1964 , 29 ( 6 , S...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן