גלגל ההשפעות ההדדיות בין מאפייני הטמפרמגט של הילד לבין התפתחותו השכלית