מאפייני רמת הקושי של רצף חינוכי ותהליכי חשיבה של הילד