רצף חינוכי ולמידה מתווכת במשחק עם הילד

בניית רצף חינוכי מתייחסת לזיהוי ולארגון תהליכי התיווך בין הילד לבין סביבתו , אשר מביאים להצלחה בביצוע התנהגות מסוימת של הילד . הביטוי מן הקל אל הכבד הוא מקובל ביותר בתחום הפעילות החינוכית למרות שהעקרונות המנחים את "הקל" ו"הקשה" עבור ילדים שונים ומטרות חינוכיות שוגות אינם נהירים וברורים . במסגרת תכניות שונות להדרכת הורים , גננות , מורים או מבוגרים אחרים האחראים להתפתחותם של ילדים בגיל הרך , מקבלים מבוגרים הכוונה כללית לגבי סוגי פעילויות ( או משחקים ) שונים , אשר בעזרתם ניתן לקדם את התפתחותו של הילד בתחומים שונים . אוסף של משחקים ומגוון עצמים אינו מספיק כדי להסביר את עקרונות בניית הרצף החינוכי מאחורי כל פעילות . במלים אחרות , המלצה על כלים ותרגילים לפיתוח כשרים שונים של הילד אינה מבהירה כלל למבוגר האחראי לילד את העקרונות אשר באמצעותם ניתן לזהות את התהליך אשר היה מתאים להקדים את הפעילות המוצגת בפני הילד בהווה ואת התהליך אשר מתאים לבוא אחריה . עקרון הכוונה וההדדיות במסגרת תיאוריית הלמידה המתווכת , הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים של תהליך התיווך של מבוגר בין הסביבה לבין הילד . במסגרת זו מושם הדג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן