זיהוי עקרונות הלמידה המתווכת בתצפית ניסויית

מאחר ואבחון אפשרויות ההתפתחות השכלית של הילד קשור קשר הדוק לאיכות הלמידה המתווכת לה הוא זוכה , קשה להניח כי ניתן להעריך את אפשרויות ההתפתחות של ילד מבלי לעמוד על איכותה של הלמידה המתווכת בחייו . התצפית המתוארת בפרק זה מציגה מצב מובנה לעריכת הסתכלות חד פעמית , בתחום הלמידה המתווכת . ( בהשולאה שבין תוצאות תצפית בת שעתיים בביתם של 20 ילדים לבין התצפית הניסויית נמצאו מתאמים אשר נעו בין 87 לבין . 53 בין הערכת העקרונות של למידה מתווכת בתצפיות שנערכו בבתי הילדים לבין הערכתם בתצפית הניסויית . המתאם הנמוך ביותר נמצא עבור תיווך ביק 1 רת התנהגות , אולי מכיוון שזה האחרון אינו נמצא בשכיחות גבוהה במכלול ההתנהגויות של הורים ( . החדר בו נערכה התצפית הניסויית כלל מיטה לשבת עליה , שולחן לילד ושני כסאות . על השולחן היו מונחים הדברים הבאים : . 1 צלחת ובה צימוקים ושני סוגי כעכים ( בייגאלך ) עגולים וישרים . . 2 לוטו הכולל שני לוחות , האחד של חיות והשני של דברי מאכל . . 3 צנצנת קטנה של מי סבון ושתי צינוריות ( קשים ) לנשיפה ( דק ועבה . ( האמהות והילדים ( כל זוג בנפרד , כמובן ) נתבקשו לבלות בחדר כ 20 רגע לצור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן