ילדים לומדים רבות בחברתם של ילדים אחרים. את הצורך להימצא עם ילדים אחרים, להתחשב באחרים ולהתחלק עמם הם מביאים עמם מחוויות קודמות עם מבוגרים.