שלבים בהתפתחות החשיבה בינקות על־פי התיאוריה של פיאג'ה

הדגש בתיאוריה של פיאג'ה ובתיאוריות אחרות הדנות בתיאור התפתחות שכלית של הילד , לדוגמא ' ברונר , ויגוצקי , ורנר קגן ואחרים , מושם על תיאור התפתחות הדרגתית בחשיבה תוך מעבר משלב מוקדם לשלב מאוחר יותר על פי רצף קבוע . התיאור המקיף והמפורט ביותר של השלבים בהתפתחות החשיבה נמצא במסגרת התיאוריה של םיאג'ה . ליחידות החשיבה הראשונות של התינוק , אבני הבנין מהן נבנית עם הזמן החשיבה המפותחת יותר , קורא פיאג'ה סכמ 1 ת . סכמה של פעולה היא מעין תבנית פעולה המהווה תגובה מוכללת , תגובה אותה מסוגל התינוק לתת למכלול של גירויים שונים . הסכמות הראשונות כוללות את הפעולות אותן מסוגל התינוק לבצע : ראיה , שמיעה , חישה , מציצה וכוי . תינוק מסוגל לדוגמא למצוץ , לנענע או להכות בידו . כאשר נכניס לידו צעצוע כלשהו , הוא יפעיל עם הצעצוע את אותן פעולות אשר קיימות במאגר התגובות שלו . דהיינו , הוא יכה או ינענע אותו או יכניסו לפיו . תגובות אלה אינן מתייחסות תחילה לתכונותיו של החפץ עליהן פעל . כלומר , לא משנה בעצם מהן תכונות הצעצוע אותו אנו מניחים בידו של התינוק , התגובה שלו אליו תהיה אותה תגובה אשר תיקבע למעשה על ידי תבניות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן