ריח

לחוש הריח מקום מכובד אצל בעלי חיים . באמצעותו הם מאתרים אויב אפשרי , מזון , שטחים הנמצאים בבעלותם וכר . אצל האדם ירדה חשיבותו של חוש הריח , וחושים אחרים — מפותחים יותר , תפסו את מקומו בסולם החשיבות . הריח משמש אצלו בעיקר עזר כנגד לטעם ולפעמים אמצעי אזהרה . איזה מקום תופס חוש הריח אצל התינוק י — האם הוא מבדיל בין ריחות שונים — ? האם הוא מעדיף ריחות מסוימים על פני האחרים — 1 נתנו לתינוקות בני יומיים להריח שלושה סוגי ריחות . כשהוצג הריח בתחילה , הגיבו התינוקות בשינוי קצב פעימות הלב , אולם לאחר מספר הצגות של אותו ריח חלה התרגלות והתינוקות חדלו להגיב . כשהוצג בפניהם ריח חדש הגיבו שוב בשינוי קצב פעימות הלב ( אנגן , . ( 1963 ניסוי זה מוכיח כמובן שהתינוקות הבחינו כבר בגיל יומיים בין הריחות השונים . האם עצמת הריח מגרה את התינוק לתגובה האם—? תופעת ההתרגלות חלה בגלל עייפות חושים או שהיא תוצאה של חוסר עניין — 1 התשובה על שאלות אלו נמצאת בניסוי הבא : לאחר שהתינוקות ( התרגלו ) חדלו לגלות עניין בריח מסוים , דוללה התערובת במים , כך שהריח החדש שנוצר היה בעצמה קטנה יותר . התינוקות הגיבו לריח החדש בצורה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן