הילד בתמונה מתקדם אחורה על כסא־נוח. התגובה הטבעית של אם למצב כזה היא : "היזהר, היזהר" או "היזהר, אתה ‭."תיפול‬ או מה עליו לעשות או לא לעשות על מנת שלא יאונה לו כל רע י מהי הלמידה אותה ישא הילד ממצב זה למצבים חדשים ? דוגמא של תגובה שיש בה משום חוויה של למידה מתווכת : אל תלך אחורה, היזהר, אם תלך אחורה אתה יכול ליפול כי כסא־הנוח יתהפך. ניתן ממש להדגים לילד כאשר מחזיקים בו, כיצד הדבר יכול לקרות.