הקוביה לא נכנסת לך לקופסא ? בואי נראה למה, אה‭...‬ הפתח קטן והקוביה גדולה. הנה, נפתח את הקופסא. עכשיו הפתח גדול יותר, עכשיו הקוביה תכנס. נסי. (הצגת הצורך לבדוק סיבתיות במקום להמשיך לדחוף את הקוביה ללא הבחנה, הצגת השוואה בין פתח הקופסא לבין הקוביה, תוך מיקוד על גודל‭(.‬