גם כאשר ההורים אינם נוכחים במקום הם אלה אשר מעצבים את הסביבה עבור הילד. לדוגמא : מה יראה הילד, מה ישמע או מה יחוש.