אתה רוצה להיכנס לקופסא עם שתי הרגליים י קשה לך לבד, אתה עלול ליפול, בוא אחוז בידי, עכשיו הרגל השניה. בזהירות, לאט לאט (קבלה של רצון הילד, זיהוי הקושי שלו ותכנון שלבי הפעולה, תוך ביקורת על קצב הביצוע, תיווך ביקורת התנהגות‭(.‬