? התינוקת מקבלת ברגע זה לא רק מזון כי אם הרבה מעבר לזה.