ג. השפעת הלמידה המתווכת על הביטוי (פלט)

ד » וק בתקשורת בהתייחסות לתחום קליטת המידע הוזכר פיתוח הצורך להתמקד בפרטים ולדייק בתפיסה . במקביל , יש להתייחס לפיתוח הצורך לדייק במסירת מידע . "מה בדיוק אתה רוצה ? את הצלחת ? איזה ? הכחולה ; " 1 "היכן אתה רוצה לשים את הכדור הצהוב . " ? רצוי לפתח צורך לדיוק גם בפלט מוטורי . לדוגמא : "הכנס את הקוביה בדיוק למקום ; "המתאים או הכוונת הילד להצביע בדיוק על הדבר הרצוי לו . תקשורת לא אגוצנטרית הצורך להתייחס לאחר , אליו מכוון המסר , ולמידת ההתאמה של הדברים הנאמרים אליו או נמסרים לו בדרך מילולית או מוטורית בלתי מילולית . במקום "אני רוצה את זה , "משם "אני רוצה עוגיה . "מהקופסא או , הצורר לדבר אחרת לתינוק בן שנה ואחרת לילד בן שש או למבוגר . תכנון ל 0 נ » תגובת ביקורת אימפולסיביות בביצוע תגובות . עצירת התגובה המוטורית לצורך הערכה של מידת התאמתה לבעיה . יכולה להיות עצירה לשם הערכה וסידור של רצף הפעולות הנדרשות או התאמת קצב הפעילות למידת הדיוק הנדרש לביצוע תפקיד מסוים . הבטחת שטף תגובות פיתוח מודעות לאפשרות להחליף תגובה אחת בתגובה אחרת אלטרנטיבית כאשר תגובה אחת אינה בת ביצוע ( הילד "נתקע" בה . ( דוגמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן