ב. השפעת הלמידה המתווכת על עיבוד מידע

הפנמת התנהגות יצירת תחליפים לפעולה מוטורית ממשית על ידי פיתוח אפשרויות לייצג את הפעולה במוח . תחילה על ידי הצטיידות תמונת כל הפעולה במחשבה , אחר כר על ידי הצטיידות חלק ממנה ולבסוף על ידי מושג או שם מוסכם לאותה פעולה . תהליך הפנמת התנהגות נמצא בבסיס התפתחות החשיבה הסימבולית וחיוני לחשיבה חסכונית ( במקום לעשות את הפעולות ממש , חושבים עליהן ) וכן לגמישות בחשיבה , שכן רק כאשר הילד מסוגל לחשוב על העשייה במקום לעשות את הפעולה ממש , הוא מסוגל לצרף יחד מספר "עשיות" או מספר מחשבות ולפתור בעיות מורכבות יותר . חכיח בבעיה והגדרתה הצורך לפתור בעיה , להתמודד עם מצב הדורש פתרון , מתעורר רק כאשר הילד מודע לכך שמערכת התגובות הקיימת אצלו אינה מתאימה למצב החדש . כלומר , שלב ראשוני לקראת פתרון בעיה הוא הכרה בקיומה ואבחנה בין הרצוי והמצוי , כלומר , בין האפשרויות העומדות לרשות הפרט והצרכים החדשים שנוצרו . ילד אשר לא ילמד להכיר בבעיה ימשיך , לדוגמא , לדחוף בכוח חלק מתוך "פאזל" לתוך התמונה ויתמיד בכך שוב ושוב למרות שצורת אותו חלק אינה תואמת כלל את הפתח שנותר בתמונה . תצוין למייו ימזים פיתוח מודעות לתהליך של ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן