א. השפעתה של הלמידה המתווכת על קליטת מידע

מיקוד התפיסה פיתוח מודעות לתהליך מיקוד הראיה או השמיעה , כלומר צמצום תחום ההתייחסות לגירוי ספציפי תוד כדי התעלמות או אי התייחסות לגירויים אחרים סביב . יש צורך במיקוד התפיסה בכל אחד מהחושים וזאת על מנת להבחין בין הדמות לבין הרקע בתמונה ; בין הצלילים המשמעותיים לרעשים אחרים או בין תחושה של מגע עצם מסוים בהשוואה לאחרים בלתי רלוונטיים . מעניין לציין , כי ברטון וייט ( 1979 ) גילה במעקב אחר ילדים מוכשרים , כי אחד מהמאפיינים של קבוצה זו היא יכולתם של ילדים אלה למקד את מבטם על גירויים שונים למשך זמן ארוך יותר בהשוואה לאחרים . איג 1 ן חת 0 יסח פיתוח מודעות לכך , כי יש צורך לתכנן את הדרך בה סורקים שדה חזותי , מקשיבים , או בודקים דבר מה דרך מישוש . לדוגמא , אם נציג בפני ילדים תמונה המציגה צורות שונות ונבקש מהם לתאר את אשר הם רואים , נבחין בהבדלים רבים בין ילדים בשיטתיות אשר בה הם מנסים להתמודד עם התפקיד . יהיו ילדים אשר יזרקו מבט חטוף לעבר קצהו האחד של הדף , יתייחסו לחלק זה ואחר כך יזרקו מבט לקצהו האחר של הדף ויסתפקו בכך ; בעוד שאחרים ינסו לעקוב באופן שיטתי מצד אחד לצד שני או מלמעלה למטה , על פני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן