תהליכים המושפעים מהלמידה המתווכת בגיל הרך

הסעיפים המפורטים להלן מיצגים דוגמאות בלבד מתוך מכלול ההשפעות האפשריות של הלמידה המתווכת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן