התפתחות שכלית בקשר עם תהליכי תיווך מצד ההורים (או מבוגרים אחרים)